Up text

textup textup textup textup

Naše referencie:

slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom slidedom

Stavebná činnosť

Naša firma pôsobí v stavebníctve pod obchodným názvom JF real s r.o. síce len   krátku dobu, zato však vedenie firmy ako aj pracovníci majú bohaté dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Všetky stavby prezentované v týchto materiáloch boli vykonávané našimi pracovníkmi pod vedením našich stavbyvedúcich v spoločnosti, ktorá do začiatku roka 2010 pôsobila pod iným názvom. Pracovníci našej firmy majú niekoľkoročné skúsenosti a podieľali sa na rekonštrukciách veľkých stavieb, ako budova KABLO – SIEMENS na Továrenskej ulici, budova TATRA BANKY, reštaurácie a kancelársky priestorov SIEMENS – NIXDORF, expozitúry VÚB – Bratislava na Nám. SNP, rekonštrukcia NBS – likvidatúra bankoviek, rekonštrukcie priestorov MV a mnohé ďalšie občianske a priemyselné stavby.

 

    Naši pracovníci a vedenie realizovalo niekoľko stavebných rekonštrukcii rôzneho zamerania, ako operačné sály NOÚ, Klenová ul. 1, administratívne priestory MAGNET – PRESS na Teslovej ulici, obchodné a administratívne priestory na Záhradníckej 34, rekreačné zariadenie MPSVR SR v Malej Lúčivnej, priestory VÚB Nitra vrátane nábytku, ktoré boli vykonané za plnej prevádzky, novostavba garáží na kľúč pre občanov Rače na Tbiliskej ul., výstavba obytného centra Zálesie, dostavba polyfunkčného objektu Černyševského ulica, Bratislava, výstavba dvojpodlažnej predajne Shark Computers, Košice, rekonštrukcie bytov v starom bytovom fonde a veľa ďalších prác pri oprave a údržbe objektov.

Firma svojim personálnym a materiálovým vybavením je schopná zabezpečiť všetky práce HSV a PSV. Vykonávame elektroinštalačné práce, EPS a EZS, vrátane   revízii   elektro,   maliarske   a   natieračské   práce,   vodo – plynoinštalačné práce, kúrenárske práce, opravy, ktoré zabezpečujeme zmluvne zaviazanými poddodávateľmi.

 

     Záručnú dobu na nami realizované práce poskytujeme v trvaní 36 mesiacov na stavebné práce, a na výrobky a zariaďovacie predmety podľa údajov výrobcu. Na odstránenie reklamácii nastupujeme do 48 hodín od uplatnenia užívateľom.